Assignment week 3 for Eng-4-MBA class

Sắp xếp một cách có tổ chức

Đôi khi thứ hai là một ngày khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Tôi đoán như vậy, đó là lý do tại sao hầu hết mọi tổ chức đều sắp xếp cuộc họp ban giám đốc vào ngày này, để động viên mọi người còn một khối lượng công việc đang chờ họ phía trước.

Tôi bắt đầu công việc của mình bằng cách xem lại danh sách những nhiệm vụ quan trọng, khẩn cấp, kế hoạch và những thứ đạt được như thường lệ, nhưng không có một chút hăng hái, bởi vì danh sách này dài lên mỗi ngày và tôi phải bạo lực một chút để giảm bớt những thứ không thuộc đối tượng ưu tiên của tôi nữa.

Tôi thấy đôi khi thật có ích khi lật lại những ghi chú cũ nằm trong mục lưu trữ và xem lại chúng với một quan điểm mới. Tôi đã làm như vậy, xem qua những chương trình của Hiệp hội những người điều hành kinh doanh (gọi tắt: ABE) giới thiệu đến những sinh viên Việt Nam, và đoán xem tôn đã tìm được gì?Một kho báu chưa được khám phá của Alibaba. Thật tuyệt vời, vừng ơi mở ra!

Tôi đoán rằng đó là cách chúng ta lấy lại động lực. Tôi đã từng dành hàng giờ xem qua những podcast miễn phí, bắt đầu với sê-ri HRM về chiến lược phát triển nguồn nhân lựa, sau đó đến Sự lãnh đạo, thay đổi và hiệu suất con người, trong chuyên mục Giáo dục, Học và phát triển, được xuất bản bởi Emerald Group. Vẫn còn nhiều thứ liên quan đến Hành vi tổ chức, Kinh doanh quốc tế, Chiến lược Marketing và Kế hoạch và những thứ khác, nhưng chiều nay, tôi đoán là danh sách này đã thỏa đáng.

Nhưng thứ thật sự làm tôi hài lòng là đường dẫn đến trang Research Management Tips sau đây http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/guides/management/index.htm

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có những ngày thật bận rộn, khám phá mọi thứ

Thật là tử tế, cám ơn The Emeral Group tại http://emeraldgrouppublishing-com. Bạn đã làm một ngày của tôi tuyệt vời hơn.

Gặp lại các bạn ở bài viết sau,

Vui vẻ nhé

Anita H

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s